Říjen 2008

tÁáK SEMmm tu jednOUuU ZáÁSECc

13. října 2008 v 18:29 | Best-annie |  ►About me ◄
lIDIIiiškýýÝ sORrýÝý pROstĚĚ neEbylLl ČáÁÁSeeEK alE SeeM Tu záÁáSEeEC a SNaad uŽž Na fUUurt ..
.. PoslEDNIiI DOboUu STRaŠNĚĚĚ moczZ SMuTNÁáá .. :((
neŠTastNáÁ zamiLovANáÁá .. NEchCi žÁDNý KUře KurváÁÁ ....
... pLOStěěě ANišTÁááÁ NEšTASTnÁáÁ ...
nOoO JInÁáK MááM NEWW PřEZdíÍvKuU °°ANnIiŠtÁáÁ°° xDD ..
NoOO plOStěěě .. MáÁm Upáá nejwIIIC kÁMOŠuUu Jaaak nIkdyyy NEW škOLe PLostĚĚ nejWIiic allEE S Neww škoLoUuu pŘIiŠLáÁ mNOvÁá láÁáskaa NOvýÝ trÁáPenÍí .. špATnÝÝ ZNáMkyy ..
výÝčItkyyy a Podd ... nvmm co BYCh SEM psALáÁÁ AZčlAA sem CHOdIiT nA koNĚĚĚ do SMeČNáÁá NEJWIiic KOnÍÍÍŠCiII lIiIdiI tÁáM pLOStěěě SMeČNoO nejwIIC
.. fÁáKt neWiiM co PSáÁt takK TřeBÁá Tu mÁÁtE nějAKýÝ MOEEE neww FOtenKýÝý :Song Dnee ?? .. tejdnee ?? ... Měsíííce ?? .. =DD ..
Lidiii jestli se Vám nelíííbí .. sorry .. =DD ...
Kdyžtak to někam píísněte ..=DD